หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป Thai English
  หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 (ดู : 38) 2 พ.ย. 2561
การจัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ดู : 61) 19 ต.ค. 2561
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ อบต.ศรีวิชัย (ดู : 35) 5 ต.ค. 2561
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561 (ดู : 31) 5 ต.ค. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดู : 26) 3 ต.ค. 2561
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 (ดู : 26) 5 ก.ย. 2561
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 (ดู : 23) 3 ส.ค. 2561
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561 (ดู : 27) 3 ก.ค. 2561
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 (ดู : 26) 4 มิ.ย. 2561
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561 (ดู : 26) 4 พ.ค. 2561
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561 (ดู : 24) 3 เม.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำบ้านหัวเขา ๑ ต.ศรีวิชัย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 63) 28 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า สถานนีสูบน้ำบ้านหัวเขา ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 67) 12 มี.ค. 2561
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (ดู : 25) 2 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 64) 21 ก.พ. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างทำตรายาง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 44) 13 ก.พ. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็ค ซ่อม คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 45) 7 ก.พ. 2561
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561 (ดู : 24) 5 ก.พ. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมภายในตำบลศรีวิชัย ๒/๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 48) 30 ม.ค. 2561
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลศรีวิชัย 2/2561 แบบ ปปช.1 (ดู : 42) 30 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเช็ค ซ่อม บำรุง รถยนต์ ทะเบียน บร ๙๔๕๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 46) 24 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 41) 23 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 44) 22 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 44) 15 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 45) 8 ม.ค. 2561
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2560 (ดู : 23) 5 ม.ค. 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(ตาราง ปปช.01) โครงการซ่อมแซมถนนสายศรีวิชัย-พุนพินใต้ และ ซ่อมถนนสายนาล่าง ไผ่พระ หมู่ที่ 2 (ดู : 52) 26 ธ.ค. 2560
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 (ดู : 25) 4 ธ.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 45) 22 พ.ย. 2560
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560 (ดู : 31) 3 พ.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 45) 6 ต.ค. 2560
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการลอกคลองส่งน้ำ คสล.สายนาล่าง-ทุ่งอ่าว หมุ่ที่ 2 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 50) 8 เม.ย. 2559
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลศรีวิชัย หมู่ที่ 1,2,3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 50) 17 มี.ค. 2559
ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (ดู : 44) 15 ม.ค. 2559
ประกาศขายทอดตลาด (ดู : 46) 22 ธ.ค. 2558
รายงานตรวจพัสดุประจำปี 2558 (ดู : 43) 22 ธ.ค. 2558
รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2557 (ดู : 46) 16 ธ.ค. 2558
โครงการซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองไท๊ก๋ง หมู่ที่ 2 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี (ดู : 42) 15 ธ.ค. 2558
จัดซื้อทุ่นลอยน้ำเอนกประสงค์ (ดู : 43) 15 ธ.ค. 2558
รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 (ดู : 45) 5 พ.ย. 2558
สรุปผการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2558 (ดู : 44) 13 ต.ค. 2558
สรุปผลการดำเนืนการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2558 (ดู : 43) 5 ต.ค. 2558
ประกาศกำหนด วันตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างลาดยางสายในลุ่ม-แหลมสน หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 50) 27 เม.ย. 2558
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายดอนทราย-ดอนคอก หมู่ที่ 2 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 48) 27 เม.ย. 2558
ประกาศ วัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้าง (ดู : 45) 27 เม.ย. 2558
ประการผลการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายดอนทราย-ดอนคอก หมู่ที่ 2 ตำบลศรีวิชัย อำพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 44) 12 ก.พ. 2558
เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 46) 26 ม.ค. 2558
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนสายในลุ่ม-แหลมสน หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 46) 12 ม.ค. 2558
กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายในลุ่ม-แหลมสน หมู่ที่ 2 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน (ดู : 43) 12 ม.ค. 2558
กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายในลุ่ม-แหลมสน หมู่ที่ 2 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 48) 12 ม.ค. 2558
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.ของ อบต.ศรีวิชัย (ดู : 48) 20 ต.ค. 2557
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบางพรหม-ท่าเจริญสุข หมู่ที่ 1ต.ศรีวิชัย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 46) 4 ก.ย. 2557
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้ อ แบบดับเบิ้ลแคป (ดู : 42) 4 ก.ย. 2557
สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการที่ใช้สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย (ดู : 45) 25 ก.ค. 2557
 
 หน้า  1 | 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84130
โทรศัพท์ : 077-491249,077-491233,077-491250
Copyright © 2017. www.sriwichai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ