หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป Thai English
  หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (ดู : 36) 15 ม.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย (ดู : 43) 28 ธ.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย (ดู : 32) 28 ธ.ค. 2561
ภาพกิจกรรมประเพณีลอยกระทง 2561 (ดู : 52) 13 ธ.ค. 2561
งานประเพณีลอยกระทง 2561 (ดู : 54) 16 พ.ย. 2561
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 รอบเดือนตุลาคม 2561 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561) (ดู : 83) 30 ต.ค. 2561
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อบต.ศรีวิชัย (ดู : 73) 25 ต.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อบต.ศรีวิชัย (ดู : 62) 27 ก.ย. 2561
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อบต.ศรีวิชัย (ดู : 70) 27 ก.ย. 2561
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ของ อบต.ศรีวิชัย (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561) พ.ศ. 2561 (ดู : 92) 26 มิ.ย. 2561
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน 2561 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561) (ดู : 89) 27 เม.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย (ดู : 77) 21 ธ.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 84) 22 พ.ย. 2560
โบราณสถานเขาศรีวิชัย (ดู : 66) 8 พ.ย. 2560
ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 เพื่อจัดทำแผนพัฒนา อบต.ศรีวิชัย (ดู : 70) 1 พ.ย. 2560
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ อบต.ศรีวิชัย (ดู : 79) 29 ก.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดู : 68) 29 ก.ย. 2560
การประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย (ดู : 75) 19 มิ.ย. 2560
รับโอนย้าย ผอ กองคลัง (ดู : 55) 17 พ.ค. 2560
ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ของ อบต.ศรีวิชัย (ดู : 68) 28 เม.ย. 2560
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ศรีวิชัย ประจำปีงบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560) (ดู : 59) 28 เม.ย. 2560
คัดแยกขยะมูลฝอย (ดู : 61) 27 เม.ย. 2560
โครงการแตงโมปลอดสารพิษ ของดีบ้านทุ่งอาว ต.ศรีวิชัย (ดู : 57) 10 มี.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2560 (ดู : 60) ธ.ค. 2560
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ อบต.ศรีวิชัย (ดู : 56) 11 พ.ย. 2559
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ดู : 56) 11 พ.ย. 2559
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ของ อบต.ศรีวิชัย (ดู : 61) 11 พ.ย. 2559
รับโอนพนักงาน (ดู : 55) 21 ก.ย. 2559
ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี และงานชุมนุมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย ในวันเสาร์ ที่ 3 กันยายน 2559 (ดู : 56) 22 ส.ค. 2559
ภัยธรรมชาติ (ดู : 56) 2 ส.ค. 2559
ขอเชิญชวนประชาชนไปออกเสียง 7 สิงหาประชามติ (ดู : 54) 27 มิ.ย. 2559
ศรีวิชัย เกมส์ 2016 (ดู : 57) 27 มิ.ย. 2559
ขอเชิญร่วมโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน (ดู : 52) 8 มิ.ย. 2559
ขอรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผอ.กองคลัง (ผอ.ท้องถิ่นระดับต้น) 1 อัตรา (ดู : 51) 1 มิ.ย. 2559
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ของ อบต.ศรีวิชัย (ดู : 53) 27 พ.ค. 2559
รณรงค์สวหมวกนิรภัย 100 เบอร์เซนต์ช่วงเทศกาล (ดู : 55) 1 มี.ค. 2559
การป้องกันไฟป่า (ดู : 53) 1 ก.พ. 2559
การป้องกันอัคคีภัย (ดู : 53) 1 ก.พ. 2559
หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (ดู : 53) 1 ก.พ. 2559
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2559 (ดู : 82) 1 ม.ค. 2559
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ดู : 52) 14 ธ.ค. 2558
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ อบต.ศรีวิชัย (ดู : 49) 4 พ.ย. 2558
สรุปผการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2558 (ดู : 52) 13 ต.ค. 2558
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของ อบต.ศรีวิชัย (ดู : 54) 8 ก.ย. 2558
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของ อบต.ศรีวิชัย (ดู : 55) 8 ก.ย. 2558
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ อบต.ศรีวิชัย (ดู : 52) 3 ก.ย. 2558
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ชื่อเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย (ดู : 59) 3 ก.ย. 2558
ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2559-2561) (ดู : 53) 19 ส.ค. 2558
แผนป้องกันและบรรเทาภัยจากอุทกภัย และวาตภัย (ดู : 51) 5 พ.ค. 2558
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ดู : 51) 21 ม.ค. 2558
แผนเฉพาะกิจป้องกัน ภัยแล้ง (ดู : 52) 8 ม.ค. 2558
ภัยธรรมชาติ (ดู : 51) 7 ม.ค. 2558
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2558 (ดู : 53) 1 ม.ค. 2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เรื่อง กำหนดการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำ ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชนตำบลศรีวิชัย ประจำปี พ.ศ.2557 (ดู : 52) 7 มี.ค. 2557
ประชาสัมพันธ์แผนภูมิขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาการดำเนินการของงานบริการ (ดู : 56) 7 ก.ค. 2556
การแจ้งบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว (ดู : 52) 3 ก.ค. 2556
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒) (ดู : 53) 3 ก.ค. 2556
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) (ดู : 49) 3 ก.ค. 2556
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ฉบับที่ ๒ (เพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๕๗ (ดู : 50) 3 ก.ค. 2556
ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีประจำปีภาษี 2557 (ดู : 51) 15 ม.ค. 2556
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84130
โทรศัพท์ : 077-491249,077-491233,077-491250
Copyright © 2017. www.sriwichai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ