หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
หน้าแรก  
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
นายชัยยศ กล่อมทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
ข่าวประชาสัมพันธ์   ดูทั้งหมด  
งานประเพณีลอยกระทง 2561 (ดู : 18)
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 รอบเดือนตุลาคม 2561 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561) (ดู : 43)
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อบต.ศรีวิชัย (ดู : 38)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ดูทั้งหมด  
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 (ดู : 14)
การจัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ดู : 27)
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ อบต.ศรีวิชัย  (ดู : 14)
ภาพกิจกรรม ดูทั้งหมด  
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ2...
ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561...
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่ห...
วันสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ปี 2560 21 เมษาย...
โครงการแตงโมปลอดสารพิษ ของดีบ้านทุงอ่าว ต.ศรีวิชัย...
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมขัง หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งอ...
ลงนามภวายความอาลัย8 ธันวาคม 2559...
ปั่นจักรยาน 8 ธันวาคม 2559...
ปั่นเพือน้องศรีวิชัย 11 กย 598 ธันวาคม 2559...
ศรีวิชัยเกมส์ 201627 มิถุนายน 2559...
ข่าวรับสมัครงาน ดูทั้งหมด  
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 95)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงาน หัวหน้าสำนักงานปลัด (ดู : 75)
ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ หลักเกณฑ์และวิธีการสอบ (หัวหน้าสำนักงานปลัด) (ดู : 61)
หนังสือสั่งการ   อปท.จังหวัดสุราษฏร์ธานี ดูทั้งหมด  
กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
เรื่อง โพสโดย วันที่
ตั้งกระทู้ใหม่ ดูทั้งหมด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84130
โทรศัพท์ : 077-491249,077-491233,077-491250
Copyright © 2017. www.sriwichai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ