หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป Thai English
  หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็ค ซ่อมคอมพิวเตอร์ 416-53-0029 (ดู : 19) 14 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากโรงสูบ-บ้านนางพร้อม หมู่ที่ 1 (ดู : 18) 8 มี.ค. 2562
ประกาศประกวดราคาโครงการติดตั้งป้ายชื่อถนน ซอย คลอง (ดู : 28) 28 ก.พ. 2562
ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งป้ายชื่อถนน/ซอย/คลอง (ดู : 14) 21 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) (ดู : 9) 24 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) (ดู : 10) 17 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 3 รายการ (ดู : 9) 14 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-53-0024 (ดู : 10) 27 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาจ้างตรวจ เช็ค ซ่อมบำรุง รถยนต์ยี่ห้อ โตโยต้า (วีโก้) หมายเลขทะเบียน กร 2426 สฎ (ดู : 9) 19 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองช่าง) (ดู : 9) 19 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล รัชกาลที่ 9 (ดู : 13) 3 ธ.ค. 2561
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 (ดู : 52) 2 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพวงมาลาวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม ประจำปี 2561 (ดู : 9) 19 ต.ค. 2561
การจัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ดู : 76) 19 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำพวงมาลา (ดู : 12) 11 ต.ค. 2561
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ อบต.ศรีวิชัย (ดู : 47) 5 ต.ค. 2561
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561 (ดู : 43) 5 ต.ค. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดู : 36) 3 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ ศพด.2 (ดู : 9) 24 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ (สำนักปลัด) (ดู : 9) 20 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ 416-46-0029 (ดู : 9) 20 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) (ดู : 10) 19 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) (ดู : 9) 17 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด (ดู : 9) 14 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0012 (ดู : 10) 14 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0056 (ดู : 10) 14 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.2) (ดู : 9) 13 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ศพด.องค์การบริหารส่่วนตำบลศรีวิชัย (ดู : 8) 6 ก.ย. 2561
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 (ดู : 39) 5 ก.ย. 2561
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 (ดู : 34) 3 ส.ค. 2561
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561 (ดู : 41) 3 ก.ค. 2561
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 (ดู : 38) 4 มิ.ย. 2561
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561 (ดู : 39) 4 พ.ค. 2561
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561 (ดู : 38) 3 เม.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำบ้านหัวเขา ๑ ต.ศรีวิชัย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 72) 28 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า สถานนีสูบน้ำบ้านหัวเขา ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 75) 12 มี.ค. 2561
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (ดู : 36) 2 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 72) 21 ก.พ. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างทำตรายาง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 53) 13 ก.พ. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็ค ซ่อม คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 54) 7 ก.พ. 2561
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561 (ดู : 39) 5 ก.พ. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมภายในตำบลศรีวิชัย ๒/๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 58) 30 ม.ค. 2561
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลศรีวิชัย 2/2561 แบบ ปปช.1 (ดู : 53) 30 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเช็ค ซ่อม บำรุง รถยนต์ ทะเบียน บร ๙๔๕๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 55) 24 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 51) 23 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 54) 22 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 54) 15 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 54) 8 ม.ค. 2561
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2560 (ดู : 36) 5 ม.ค. 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(ตาราง ปปช.01) โครงการซ่อมแซมถนนสายศรีวิชัย-พุนพินใต้ และ ซ่อมถนนสายนาล่าง ไผ่พระ หมู่ที่ 2 (ดู : 63) 26 ธ.ค. 2560
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 (ดู : 37) 4 ธ.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 55) 22 พ.ย. 2560
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560 (ดู : 44) 3 พ.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 55) 6 ต.ค. 2560
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการลอกคลองส่งน้ำ คสล.สายนาล่าง-ทุ่งอ่าว หมุ่ที่ 2 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 60) 8 เม.ย. 2559
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลศรีวิชัย หมู่ที่ 1,2,3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 58) 17 มี.ค. 2559
ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (ดู : 54) 15 ม.ค. 2559
ประกาศขายทอดตลาด (ดู : 56) 22 ธ.ค. 2558
รายงานตรวจพัสดุประจำปี 2558 (ดู : 51) 22 ธ.ค. 2558
รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2557 (ดู : 57) 16 ธ.ค. 2558
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84130
โทรศัพท์ : 077-491249,077-491233,077-491250
Copyright © 2017. www.sriwichai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ