หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : "ศรีวิชัยเมืองเก่า มีเขาพระนารายณ์ หลากหลายร้านข้าวแกง แหล่งอัญมณีลูกปัด ชมทิวทัศน์เขาพระอานนท์ ประชาชนสามัคคี แตงโมหวาน แดง ดี ที่ทุ่งอ่าว" Thai English
หน้าแรก  
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (ดู : 138) 11 เม.ย. 2567
ขอรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566 (ดู : 47) 21 มี.ค. 2567
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี2567 (ดู : 39) 21 มี.ค. 2567
จำหน่ายครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 304) 1 ก.ย. 2566
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง (ดู : 488) 25 มี.ค. 2565
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สายดอนทราย-ดอนคอก (ดู : 229) 10 ก.พ. 2565
การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษา โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ดู : 266) 14 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบฟิวส์แรงต่่ำ ของสถานีสูบน้ำบ้านหัวเขา 2 (ดู : 304) 11 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ยี่ห้อ ASUS รุ่น K 450 j หมายเลขเครื่องครุภัณฑ์ 416 57 0072 (ดู : 280) 5 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางล้อรถยนต์ เลขทะเบียน บร.9459 สุราษฎร์ธานี) (ดู : 262) 3 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กาวทาท่อ ชุดฝักบัวชำระ เทปพันเกลี่ยว) (ดู : 225) 1 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภํณฑ์ คอมพิวเตอร์(หมายเลขครุภํณฑ์ 416-53-00281) (ดู : 222) 1 มี.ค. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาล่าง-ทุ่งอ่าว หมู่ที่ ๒,๓ ตำบลศรีวิชัย กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๔๕o เมตร หนา o.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๗oo ตารางเมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ o.๕o เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 226) 24 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา) (ดู : 225) 18 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(เครื่องวัดอุณหภูมืแบบยิง เครื่องวัดอุณหภูมิแบบตั้ง กระบอกฉีด) (ดู : 249) 18 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องพ่นละอองฝอยละเอียด (ดู : 223) 18 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก (พร้อมเกรดเกลี่ย) (ดู : 224) 17 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ HP Laserjet จำนวน 2 รายการ (ดู : 222) 15 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาลอกรางคอนกรีตส่งน้ำและตัดหญ้าสองข้างรางส่งน้ำ สถานีสูบน้ำที่ 1 และสถานีสูบน้ำที่ 2 (ดู : 242) 5 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องเลื่อยกิ่งไม้ หมายเลขครุภํฑณ์ 068 58 0001 (ดู : 238) 5 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ (ดู : 222) 3 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) (ดู : 213) 3 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ acer หมายเลขเครื่อง ครุภํณฑ์ 416 53 0025 (ดู : 221) 2 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า (วีโก้) รถบรรทุกน้ำหมายเลขทะเบียน บร 9459 (ดู : 223) 1 ก.พ. 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนครีตเสริมเหล็ก สายนาล่าง-ทุ่งอ่าว หมู่ที่ 2,3 (ดู : 229) 29 ม.ค. 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชายเสม็ต-ประมง หมู่ที่ 3 (ดู : 239) 29 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ห้ามทิ้งขยะ ขนาดกว้าง 100 ซม. ยาว 200 ซม. พร้อมติดตั้ง (ดู : 203) 27 ม.ค. 2564
ประกาศเรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชายเสม็ด ประมง หมู่ที่ 3 (ดู : 232) 26 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ดู : 193) 25 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 43 รายการ (ดู : 217) 25 ม.ค. 2564
ร่างประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาล่าง ทุ่งอ่าว หมู่ที่ 2 และ 3 (ดู : 229) 25 ม.ค. 2564
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาล่าง-ทุ่งอ่าว หมู่ที่ 2 3 (ดู : 250) 20 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (ดู : 211) 19 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ (ดู : 249) 19 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ (ดู : 193) 19 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรมใหม่ (ดู : 194) 18 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้ง RAM และลงโปรแกรม LTAX 3000 เวอร์ชัน 4.0 เพื่อบันทึกข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.ศรีวิชัย (ดู : 201) 18 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาว - ดำ (สำนักปลัด) (ดู : 191) 15 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (ดู : 208) 12 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบปรมาณ 2564 (ดู : 225) 8 ม.ค. 2564
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 313) 5 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำในเขตพื้นที่ อบต.ศรีวิชัย (ดู : 208) 22 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) (ดู : 238) 3 ธ.ค. 2563
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๔ การจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบตศรีวิชัย ถนนสายชายเสม็ด-ประมง หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย (ดู : 287) 18 พ.ย. 2563
เรื่อง ประกวดราคจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายชายเสม็ด-ประมง หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิ จังหวัดสุราษฎรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 295) 18 พ.ย. 2563
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๗/๒๕๖๔ การจ้างก่อสร้างโครงการวาท่อขยายเขตจำหน่ยน้ำ ให้กับ อบตศรีวิชัย ถนนสายประมง-แหลมสน ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย (ดู : 304) 18 พ.ย. 2563
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายประมง-แหลมสน ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 239) 18 พ.ย. 2563
ประกาศราคากลางโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายประมง-แหลมสน ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 249) 18 พ.ย. 2563
ประกาศราคากลางโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายประมง-แหลมสน ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 238) 18 พ.ย. 2563
ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายในลุ่ม-แหลมสน (ดู : 274) 13 พ.ย. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายในลุ่ม-แหลมสน (ดู : 247) 13 พ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสถานที่ ต้อนรับองคมนตรี ลว 3 พ.ย.63 (ดู : 219) 3 พ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ลว 3 พ.ย. 63 (ดู : 236) 3 พ.ย. 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง จากระบบ e-GP ประจำปีงบปประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 200) 30 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็ค ซ่อม เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-62-0008 (กองคลัง) (ดู : 204) 29 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล พร้อมโครงไม้ติดตั้ง จำนวน 3 ชุด (ดู : 235) 28 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ผูกผ้า ทำความสะอาด ติดตั้งราวบันได) โครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำ 2563 (ดู : 238) 22 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการลอยกระทง ประจำปี 2563 (ดู : 212) 22 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ติดตั้งระบบแสง สี เสียง พร้อมเวที โครงการลอยกระทง 2563 ลว 22 ต.ค.63 (ดู : 226) 22 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพวงมาลาเนื่องวันปิยมหาราช ลว. 20 ต.ค.63 (ดู : 219) 20 ต.ค. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84130
โทรศัพท์ : 077-491249,077-491233,077-491250 โทรสาร : 077-491233
E-mail Address : sriwichaiphunpin@gmail.com
Copyright © 2017. www.sriwichai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ