หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : "ศรีวิชัยเมืองเก่า มีเขาพระนารายณ์ หลากหลายร้านข้าวแกง แหล่งอัญมณีลูกปัด ชมทิวทัศน์เขาพระอานนท์ ประชาชนสามัคคี แตงโมหวาน แดง ดี ที่ทุ่งอ่าว" Thai English
หน้าแรก  
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพวงมาลาวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม ประจำปี 2561 (ดู : 335) 19 ต.ค. 2561
การจัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ดู : 984) 19 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำพวงมาลา (ดู : 293) 11 ต.ค. 2561
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ อบต.ศรีวิชัย (ดู : 363) 5 ต.ค. 2561
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561 (ดู : 387) 5 ต.ค. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดู : 339) 3 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ ศพด.2 (ดู : 272) 24 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ (สำนักปลัด) (ดู : 280) 20 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ 416-46-0029 (ดู : 270) 20 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) (ดู : 286) 19 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) (ดู : 295) 17 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด (ดู : 259) 14 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0012 (ดู : 270) 14 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0056 (ดู : 283) 14 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.2) (ดู : 266) 13 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ศพด.องค์การบริหารส่่วนตำบลศรีวิชัย (ดู : 244) 6 ก.ย. 2561
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 (ดู : 297) 5 ก.ย. 2561
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 (ดู : 288) 3 ส.ค. 2561
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561 (ดู : 325) 3 ก.ค. 2561
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 (ดู : 295) 4 มิ.ย. 2561
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561 (ดู : 282) 4 พ.ค. 2561
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561 (ดู : 291) 3 เม.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำบ้านหัวเขา ๑ ต.ศรีวิชัย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 328) 28 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า สถานนีสูบน้ำบ้านหัวเขา ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 354) 12 มี.ค. 2561
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (ดู : 275) 2 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 336) 21 ก.พ. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างทำตรายาง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 317) 13 ก.พ. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็ค ซ่อม คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 306) 7 ก.พ. 2561
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561 (ดู : 281) 5 ก.พ. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมภายในตำบลศรีวิชัย ๒/๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 329) 30 ม.ค. 2561
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลศรีวิชัย 2/2561 แบบ ปปช.1 (ดู : 328) 30 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเช็ค ซ่อม บำรุง รถยนต์ ทะเบียน บร ๙๔๕๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 304) 24 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 326) 23 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 331) 22 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 351) 15 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 296) 8 ม.ค. 2561
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2560 (ดู : 298) 5 ม.ค. 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(ตาราง ปปช.01) โครงการซ่อมแซมถนนสายศรีวิชัย-พุนพินใต้ และ ซ่อมถนนสายนาล่าง ไผ่พระ หมู่ที่ 2 (ดู : 321) 26 ธ.ค. 2560
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 (ดู : 335) 4 ธ.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 365) 22 พ.ย. 2560
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560 (ดู : 283) 3 พ.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 314) 6 ต.ค. 2560
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการลอกคลองส่งน้ำ คสล.สายนาล่าง-ทุ่งอ่าว หมุ่ที่ 2 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 328) 8 เม.ย. 2559
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลศรีวิชัย หมู่ที่ 1,2,3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 318) 17 มี.ค. 2559
ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (ดู : 317) 15 ม.ค. 2559
ประกาศขายทอดตลาด (ดู : 315) 22 ธ.ค. 2558
รายงานตรวจพัสดุประจำปี 2558 (ดู : 311) 22 ธ.ค. 2558
รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2557 (ดู : 293) 16 ธ.ค. 2558
โครงการซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองไท๊ก๋ง หมู่ที่ 2 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี (ดู : 315) 15 ธ.ค. 2558
จัดซื้อทุ่นลอยน้ำเอนกประสงค์ (ดู : 299) 15 ธ.ค. 2558
รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 (ดู : 384) 5 พ.ย. 2558
สรุปผการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2558 (ดู : 294) 13 ต.ค. 2558
สรุปผลการดำเนืนการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2558 (ดู : 291) 5 ต.ค. 2558
ประกาศกำหนด วันตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างลาดยางสายในลุ่ม-แหลมสน หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 408) 27 เม.ย. 2558
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายดอนทราย-ดอนคอก หมู่ที่ 2 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 1498) 27 เม.ย. 2558
ประกาศ วัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้าง (ดู : 322) 27 เม.ย. 2558
ประการผลการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายดอนทราย-ดอนคอก หมู่ที่ 2 ตำบลศรีวิชัย อำพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 377) 12 ก.พ. 2558
เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 305) 26 ม.ค. 2558
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนสายในลุ่ม-แหลมสน หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 306) 12 ม.ค. 2558
กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายในลุ่ม-แหลมสน หมู่ที่ 2 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน (ดู : 302) 12 ม.ค. 2558
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84130
โทรศัพท์ : 077-491249,077-491233,077-491250 โทรสาร : 077-491233
E-mail Address : sriwichaiphunpin@gmail.com
Copyright © 2017. www.sriwichai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ