หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : "ศรีวิชัยเมืองเก่า มีเขาพระนารายณ์ หลากหลายร้านข้าวแกง แหล่งอัญมณีลูกปัด ชมทิวทัศน์เขาพระอานนท์ ประชาชนสามัคคี แตงโมหวาน แดง ดี ที่ทุ่งอ่าว" Thai English
หน้าแรก  
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
  ภาพกิจกรรม
ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็ก
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 348 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ :

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย โดยนายสุเทพ ขวัญแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย นางสาวลัดดาวัลย์ เอียงเงิน หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงสุ่มตรวจคุณภาพอาหารกลางวันเด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 1 (บ้านหัวเขา) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 2 (บ้านทุ่งอ่าว) ซึ่งจากการสุ่มตรวจพบว่าอาหารมีคุณภาพ สะอาด ถูกหลักโภชนาการ และมีประมาณที่เหมาะสม  ทั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็ก  เพื่อลดปัญหาการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84130
โทรศัพท์ : 077-491249,077-491233,077-491250 โทรสาร : 077-491233
E-mail Address : sriwichaiphunpin@gmail.com
Copyright © 2017. www.sriwichai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ