หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : "ศรีวิชัยเมืองเก่า มีเขาพระนารายณ์ หลากหลายร้านข้าวแกง แหล่งอัญมณีลูกปัด ชมทิวทัศน์เขาพระอานนท์ ประชาชนสามัคคี แตงโมหวาน แดง ดี ที่ทุ่งอ่าว" Thai English
หน้าแรก  
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
  ภาพกิจกรรม
อบต.ศรีวิชัยเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER) ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี6 มิถุนายน 2559
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 341 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 6 มิถุนายน 2559
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ :
อบต.ศรีวิชัยเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER) ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี6 มิถุนายน 2559
~ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  (FIX IT CENTER) เพื่อบริการซ่อมแซมเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ภายในครัวเรือนให้กับประชาชน ในระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 19 มิถุนายน 2559(เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์) ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84130
โทรศัพท์ : 077-491249,077-491233,077-491250 โทรสาร : 077-491233
E-mail Address : sriwichaiphunpin@gmail.com
Copyright © 2017. www.sriwichai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ