หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : "ศรีวิชัยเมืองเก่า มีเขาพระนารายณ์ หลากหลายร้านข้าวแกง แหล่งอัญมณีลูกปัด ชมทิวทัศน์เขาพระอานนท์ ประชาชนสามัคคี แตงโมหวาน แดง ดี ที่ทุ่งอ่าว" Thai English
หน้าแรก  
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
  ภาพกิจกรรม
ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำ ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน 10 เมษายน 2558
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 287 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 10 เมษายน 2558
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ :
ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำ ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน 10 เมษายน 2558
อบต.ศรีวิชัย ได้จัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบลเพื่อจัดทำทบทวนปรับปรุงแผนชุมชน และจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เมื่อวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2558 และวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84130
โทรศัพท์ : 077-491249,077-491233,077-491250 โทรสาร : 077-491233
E-mail Address : sriwichaiphunpin@gmail.com
Copyright © 2017. www.sriwichai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ