หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : "ศรีวิชัยเมืองเก่า มีเขาพระนารายณ์ หลากหลายร้านข้าวแกง แหล่งอัญมณีลูกปัด ชมทิวทัศน์เขาพระอานนท์ ประชาชนสามัคคี แตงโมหวาน แดง ดี ที่ทุ่งอ่าว" Thai English
หน้าแรก  
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
  งานการเจ้าหน้าที่
 เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เรื่อง เปรียบเทียบเส้นทางความก้าวหน้าของพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 360 คน
ประกาศวันที่  24 สิงหาคม 2561

  เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เรื่อง เปรียบเทียบเส้นทางความก้าวหน้าของพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง

 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 เปรียบเทียบเส้นทางความก้าวหน้าของพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง [ขนาดไฟล์ : 626.27 KB.]
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84130
โทรศัพท์ : 077-491249,077-491233,077-491250 โทรสาร : 077-491233
E-mail Address : sriwichaiphunpin@gmail.com
Copyright © 2017. www.sriwichai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ