หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : "ศรีวิชัยเมืองเก่า มีเขาพระนารายณ์ หลากหลายร้านข้าวแกง แหล่งอัญมณีลูกปัด ชมทิวทัศน์เขาพระอานนท์ ประชาชนสามัคคี แตงโมหวาน แดง ดี ที่ทุ่งอ่าว" Thai English
หน้าแรก  
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 186 คน
ประกาศวันที่  27 มีนาคม 2564
ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ได้ที่นี่
 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล [ขนาดไฟล์ : 4.67 MB.]
 ลำดับที่ 2 เกณฑ์และมาตรการประเมินความดี เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2564 [ขนาดไฟล์ : 143.26 KB.]
 ลำดับที่ 3 เกณฑ์และมาตรการประเมินความดี เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูฯ พ.ศ.2564 [ขนาดไฟล์ : 4.13 MB.]
 ลำดับที่ 4 เกณฑ์และมาตรการประเมินความดี ความชอบ เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานจ้าง พ.ศ.2564 [ขนาดไฟล์ : 1.34 MB.]
 ลำดับที่ 5 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูฯ พ.ศ.2562 [ขนาดไฟล์ : 7.67 MB.]
 ลำดับที่ 6 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่2) พ.ศ.2561 [ขนาดไฟล์ : 1.42 MB.]
 ลำดับที่ 7 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 [ขนาดไฟล์ : 4.4 MB.]
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84130
โทรศัพท์ : 077-491249,077-491233,077-491250 โทรสาร : 077-491233
E-mail Address : sriwichaiphunpin@gmail.com
Copyright © 2017. www.sriwichai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ