หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : "ศรีวิชัยเมืองเก่า มีเขาพระนารายณ์ หลากหลายร้านข้าวแกง แหล่งอัญมณีลูกปัด ชมทิวทัศน์เขาพระอานนท์ ประชาชนสามัคคี แตงโมหวาน แดง ดี ที่ทุ่งอ่าว" Thai English
หน้าแรก  
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 การประเมินผลการปฎิบัติงานบุคลากร
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 206 คน
ประกาศวันที่  27 มีนาคม 2564
ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประเมินผลการปฎิบัติงานบุคลากร ได้ที่นี่
 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ขนาดไฟล์ : 2.39 MB.]
 ลำดับที่ 2 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ขนาดไฟล์ : 1.66 MB.]
 ลำดับที่ 3 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ขนาดไฟล์ : 1.22 MB.]
 ลำดับที่ 4 ให้ใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ขนาดไฟล์ : 8.54 MB.]
 ลำดับที่ 5 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2563 [ขนาดไฟล์ : 24.88 MB.]
 ลำดับที่ 6 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูฯ พ.ศ.2562 [ขนาดไฟล์ : 4.01 MB.]
 ลำดับที่ 7 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 [ขนาดไฟล์ : 4.21 MB.]
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84130
โทรศัพท์ : 077-491249,077-491233,077-491250 โทรสาร : 077-491233
E-mail Address : sriwichaiphunpin@gmail.com
Copyright © 2017. www.sriwichai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ