หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : "ศรีวิชัยเมืองเก่า มีเขาพระนารายณ์ หลากหลายร้านข้าวแกง แหล่งอัญมณีลูกปัด ชมทิวทัศน์เขาพระอานนท์ ประชาชนสามัคคี แตงโมหวาน แดง ดี ที่ทุ่งอ่าว" Thai English
หน้าแรก  
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 219 คน
ประกาศวันที่  27 มีนาคม 2564
ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ได้ที่นี่
 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2563 [ขนาดไฟล์ : 3.36 MB.]
 ลำดับที่ 2 หลักเกณฑ์และเงิื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมฯ พนักงานครู พ.ศ.2562 [ขนาดไฟล์ : 7.4 MB.]
 ลำดับที่ 3 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งต้ั้งพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2562 [ขนาดไฟล์ : 10.74 MB.]
 ลำดับที่ 4 หลักเกณฑ์การประเมินผลงานพนักงานครูฯ พ.ศ.2561 [ขนาดไฟล์ : 13.04 MB.]
 ลำดับที่ 5 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการย้ายพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 [ขนาดไฟล์ : 3.52 MB.]
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84130
โทรศัพท์ : 077-491249,077-491233,077-491250 โทรสาร : 077-491233
E-mail Address : sriwichaiphunpin@gmail.com
Copyright © 2017. www.sriwichai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ