หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : "ศรีวิชัยเมืองเก่า มีเขาพระนารายณ์ หลากหลายร้านข้าวแกง แหล่งอัญมณีลูกปัด ชมทิวทัศน์เขาพระอานนท์ ประชาชนสามัคคี แตงโมหวาน แดง ดี ที่ทุ่งอ่าว" Thai English
หน้าแรก  
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 202 คน
ประกาศวันที่  27 มีนาคม 2564

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ได้ที่นี่

 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 [ขนาดไฟล์ : 3.04 MB.]
 ลำดับที่ 2 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 [ขนาดไฟล์ : 1.67 MB.]
 ลำดับที่ 3 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 [ขนาดไฟล์ : 4.26 MB.]
 ลำดับที่ 4 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง พ.ศ.2561 พนักงานส่วนตำบล [ขนาดไฟล์ : 8.23 MB.]
 ลำดับที่ 5 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 [ขนาดไฟล์ : 1.47 MB.]
 ลำดับที่ 6 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 [ขนาดไฟล์ : 7.81 MB.]
 ลำดับที่ 7 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ.2560 [ขนาดไฟล์ : 3.66 MB.]
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84130
โทรศัพท์ : 077-491249,077-491233,077-491250 โทรสาร : 077-491233
E-mail Address : sriwichaiphunpin@gmail.com
Copyright © 2017. www.sriwichai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ