หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : "ศรีวิชัยเมืองเก่า มีเขาพระนารายณ์ หลากหลายร้านข้าวแกง แหล่งอัญมณีลูกปัด ชมทิวทัศน์เขาพระอานนท์ ประชาชนสามัคคี แตงโมหวาน แดง ดี ที่ทุ่งอ่าว" Thai English
หน้าแรก  
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ศรีวิชัย 1 (บ้านหัวเขา)
 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 1 (บ้านหัวเขา)
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 262 คน
ประกาศวันที่  24 มิถุนายน 2563
ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 1 (บ้านหัวเขา) ได้ที่นี่
 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 จ้างทำอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2563 [ขนาดไฟล์ : 195.48 KB.]
 ลำดับที่ 2 จัดซื้อวัสดุการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 [ขนาดไฟล์ : 252.85 KB.]
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84130
โทรศัพท์ : 077-491249,077-491233,077-491250 โทรสาร : 077-491233
E-mail Address : sriwichaiphunpin@gmail.com
Copyright © 2017. www.sriwichai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ