หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : "ศรีวิชัยเมืองเก่า มีเขาพระนารายณ์ หลากหลายร้านข้าวแกง แหล่งอัญมณีลูกปัด ชมทิวทัศน์เขาพระอานนท์ ประชาชนสามัคคี แตงโมหวาน แดง ดี ที่ทุ่งอ่าว" Thai English
หน้าแรก  
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 372 คน
ประกาศวันที่  7 เมษายน 2559

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 แผนการดำเนินงาน+ปีงบ+2559.pdf [ขนาดไฟล์ : 176.33 KB.]
 ลำดับที่ 2 2.แผนการดำเนินงาน+ปีงบ+2559+ส่วนที่+2.pdf [ขนาดไฟล์ : 87.85 KB.]
 ลำดับที่ 3 3.แผนการดำเนินงาน+ปีงบ+2559+ส่วนที่+2+ย.1.pdf [ขนาดไฟล์ : 77 KB.]
 ลำดับที่ 4 4.แผนการดำเนินงาน+ปีงบ+2559+ส่วนที่+2+ย.2.pdf [ขนาดไฟล์ : 78.08 KB.]
 ลำดับที่ 5 5.แผนการดำเนินงาน+ปีงบ+2559+ส่วนที่+2+ย.3.pdf [ขนาดไฟล์ : 174.82 KB.]
 ลำดับที่ 6 6.แผนการดำเนินงาน+ปีงบ+2559+ส่วนที่+2+ย.4.pdf [ขนาดไฟล์ : 68.17 KB.]
 ลำดับที่ 7 7.แผนการดำเนินงาน+ปีงบ+2559+ส่วนที่+2+ย.5.pdf [ขนาดไฟล์ : 71.28 KB.]
 ลำดับที่ 8 8.แผนการดำเนินงาน+ปีงบ+2559+ส่วนที่+2+ย.6.pdf [ขนาดไฟล์ : 113.12 KB.]
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84130
โทรศัพท์ : 077-491249,077-491233,077-491250 โทรสาร : 077-491233
E-mail Address : sriwichaiphunpin@gmail.com
Copyright © 2017. www.sriwichai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ