หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป Thai English
  หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
  ภาพกิจกรรม
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 255819 สิงหาคม 2558
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 61 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 12 สิงหาคม 2558
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ :
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 255819 สิงหาคม 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านตำบลศรีวิชัย จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12  สิงหาคม 2558 โดยจัดกิจกรรมให้ประชาชนได้ร่วมกันพัฒนาตำบลศรีวิชัย เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังความรักความสามัคคีของประชาชนในตำบลศรีวิชัย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12  สิงหาคม 2558 และแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84130
โทรศัพท์ : 077-491249,077-491233,077-491250
Copyright © 2017. www.sriwichai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ