หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป Thai English
  หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
  ภาพกิจกรรม
ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำ ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน 10 เมษายน 2558
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 63 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 10 เมษายน 2558
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ :
ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำ ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน 10 เมษายน 2558
อบต.ศรีวิชัย ได้จัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบลเพื่อจัดทำทบทวนปรับปรุงแผนชุมชน และจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เมื่อวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2558 และวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84130
โทรศัพท์ : 077-491249,077-491233,077-491250
Copyright © 2017. www.sriwichai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ