หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป Thai English
  หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อบต.ศรีวิชัย
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 63 คน
ประกาศวันที่  27 กันยายน 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เพื่อแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบและร่วมกันตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า ประหยัด เกิดประโยชน์สูงสุด มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ

 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 เอกสารประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อบต.ศรีวิชัย [ขนาดไฟล์ : 118.47 KB.]
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84130
โทรศัพท์ : 077-491249,077-491233,077-491250
Copyright © 2017. www.sriwichai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ