หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป Thai English
  หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ของ อบต.ศรีวิชัย (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561) พ.ศ. 2561
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 92 คน
ประกาศวันที่  26 มิถุนายน 2561

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561) พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 จึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน  รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบ

 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 เอกสารประชาสัมพันธ์ [ขนาดไฟล์ : 52.88 KB.]
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84130
โทรศัพท์ : 077-491249,077-491233,077-491250
Copyright © 2017. www.sriwichai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ