หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
  หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 การประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 45 คน
ประกาศวันที่  19 มิถุนายน 2560

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ได้ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 จึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ

 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย [ขนาดไฟล์ : 61.1 KB.]
 ลำดับที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564) อบต.ศรีวิชัย [ขนาดไฟล์ : 685.76 KB.]
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84130
โทรศัพท์ : 077-491249,077-491233,077-491250
Copyright © 2017. www.sriwichai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ