หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป Thai English
  หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 การแจ้งบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 47 คน
ประกาศวันที่  3 กรกฎาคม 2556

ด้วยสำนักงานจัดหางานจังหวัด ซึ่งมีหน้าที่ในการควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว จึงขอให้นายจ้าง/สถานประกอบการผู้ใช้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนม่า ลาว และกัมพูชา ดำเนินการตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84130
โทรศัพท์ : 077-491249,077-491233,077-491250
Copyright © 2017. www.sriwichai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ