หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
  หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประชาสัมพันธ์แผนภูมิขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาการดำเนินการของงานบริการ
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 20 คน
ประกาศวันที่  7 กรกฎาคม 2556

อบต.ศรีวิชัย ได้จัดทำแผนภูมิขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาการดำเนินการของงานบริการไว้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการต่างๆ อบต.ศรีวิชัย จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 เอกสารแนบประกาศ [ขนาดไฟล์ : 170.5 KB.]
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84130
โทรศัพท์ : 077-491249,077-491233,077-491250
Copyright © 2017. www.sriwichai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ