หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป Thai English
  หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2559-2561)
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 54 คน
ประกาศวันที่  19 สิงหาคม 2558

ด้วย อบต.ศรีวิชัย ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2559-2561)  ของ อบต.ศรีวิชัย เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ในการนี้ จึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ ณ ที่ทำการ อบต.ศรีวิชัย

 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 เอกสารแนบประกาศ [ขนาดไฟล์ : 213 KB.]
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84130
โทรศัพท์ : 077-491249,077-491233,077-491250
Copyright © 2017. www.sriwichai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ