หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป Thai English
  หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ อบต.ศรีวิชัย
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 45 คน
ประกาศวันที่  4 พฤศจิกายน 2558

ด้วย อบต. ศรีวิชัย ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ อบต.ศรีวิชัย แล้วเสร็จ และได้ประกาศใช้แล้วเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 ในการนี้ จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ

 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 เอกสารแนบประกาศ [ขนาดไฟล์ : 73.8 KB.]
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84130
โทรศัพท์ : 077-491249,077-491233,077-491250
Copyright © 2017. www.sriwichai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ