หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป Thai English
  หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ของ อบต.ศรีวิชัย
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 48 คน
ประกาศวันที่  27 พฤษภาคม 2559

ด้วย อบต.ศรีวิชัย ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ของ อบต.ศรีวิชัย เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 จึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน  ทั้งนี้ ประชาชนผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตนเองได้ ณ สำนักงาน อบต.ศรีวิชัย ในวันเวลาราชการ

 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 เอกสารแนบประกาศ [ขนาดไฟล์ : 67.95 KB.]
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84130
โทรศัพท์ : 077-491249,077-491233,077-491250
Copyright © 2017. www.sriwichai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ