หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป Thai English
  หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ อบต.ศรีวิชัย
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 57 คน
ประกาศวันที่  11 พฤศจิกายน 2559

ด้วย อบต.ศรีวิชัย ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ อบต.ศรีวิชัย เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 จึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ ทั้งนี้ ประชาชนผู้สนใจสามารถเข้าตรวจดูและเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ ได้ทางเว็บไซต์WWW.SRIWICHAI.GO.TH หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ณ สำนักงาน อบต.ศรีวิชัย ในวันและเวลาราชการ

 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 เอกสารแนบประกาศ [ขนาดไฟล์ : 74.06 KB.]
 ลำดับที่ 2 เอกสารแนบประกาศ [ขนาดไฟล์ : 175.62 KB.]
 ลำดับที่ 3 เอกสารแนบประกาศ [ขนาดไฟล์ : 87.81 KB.]
 ลำดับที่ 4 เอกสารแนบประกาศ [ขนาดไฟล์ : 73.85 KB.]
 ลำดับที่ 5 เอกสารแนบประกาศ [ขนาดไฟล์ : 75.73 KB.]
 ลำดับที่ 6 เอกสารแนบประกาศ [ขนาดไฟล์ : 147.57 KB.]
 ลำดับที่ 7 เอกสารแนบประกาศ [ขนาดไฟล์ : 70.37 KB.]
 ลำดับที่ 8 เอกสารแนบประกาศ [ขนาดไฟล์ : 69.54 KB.]
 ลำดับที่ 9 เอกสารแนบประกาศ [ขนาดไฟล์ : 111.86 KB.]
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84130
โทรศัพท์ : 077-491249,077-491233,077-491250
Copyright © 2017. www.sriwichai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ