หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป Thai English
  หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ของ อบต.ศรีวิชัย
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 61 คน
ประกาศวันที่  11 พฤศจิกายน 2559

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ของ อบต.ศรีวิชัย 

 

 

ด้วย อบต.ศรีวิชัย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ของ อบต.ศรีวิชัย เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ ทั้งนี้ ประชาชนผู้สนใจสามารถเข้าตรวจดูและเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ ได้ทางเว็บไซต์ WWW.SRIWICHAI.GO.TH หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ณ สำนักงาน อบต.ศรีวิชัย ในวันและเวลาราชการ

 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 เอกสารแนบประกาศ [ขนาดไฟล์ : 68.15 KB.]
 ลำดับที่ 2 เอกสารแนบประกาศ [ขนาดไฟล์ : 900.67 KB.]
 ลำดับที่ 3 เอกสารแนบประกาศ [ขนาดไฟล์ : 115.81 KB.]
 ลำดับที่ 4 เอกสารแนบประกาศ [ขนาดไฟล์ : 255.68 KB.]
 ลำดับที่ 5 เอกสารแนบประกาศ [ขนาดไฟล์ : 98.2 KB.]
 ลำดับที่ 6 เอกสารแนบประกาศ [ขนาดไฟล์ : 110.09 KB.]
 ลำดับที่ 7 เอกสารแนบประกาศ [ขนาดไฟล์ : 133.08 KB.]
 ลำดับที่ 8 เอกสารแนบประกาศ [ขนาดไฟล์ : 97.27 KB.]
 ลำดับที่ 9 เอกสารแนบประกาศ [ขนาดไฟล์ : 86.02 KB.]
 ลำดับที่ 10 เอกสารแนบประกาศ [ขนาดไฟล์ : 96.37 KB.]
 ลำดับที่ 11 เอกสารแนบประกาศ [ขนาดไฟล์ : 108.48 KB.]
 ลำดับที่ 12 เอกสารแนบประกาศ [ขนาดไฟล์ : 95.63 KB.]
 ลำดับที่ 13 เอกสารแนบประกาศ [ขนาดไฟล์ : 86.88 KB.]
 ลำดับที่ 14 เอกสารแนบประกาศ [ขนาดไฟล์ : 110.31 KB.]
 ลำดับที่ 15 เอกสารแนบประกาศ [ขนาดไฟล์ : 110.12 KB.]
 ลำดับที่ 16 เอกสารแนบประกาศ [ขนาดไฟล์ : 125.75 KB.]
 ลำดับที่ 17 เอกสารแนบประกาศ [ขนาดไฟล์ : 97.14 KB.]
 ลำดับที่ 18 เอกสารแนบประกาศ [ขนาดไฟล์ : 87.59 KB.]
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84130
โทรศัพท์ : 077-491249,077-491233,077-491250
Copyright © 2017. www.sriwichai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ