หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป Thai English
  หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน 2562 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562)
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 17 คน
ประกาศวันที่  30 เมษายน 2562

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ได้ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน 2562 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562) ลงวันที่ 29 เมษายน 2562  จึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84130
โทรศัพท์ : 077-491249,077-491233,077-491250
Copyright © 2017. www.sriwichai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ